Generelle vilkår

Kundeservice og gyldighed

Hos Edeco er let at handle værktøjer. Hvis du ikke kan finde det, du søger direkte i vores webshop, så kontakt os for personlig service. Vi har adgang til et udvidet sortiment af bestillingsvarer for at imødekomme dit nøjagtige bearbejdningsbehov.

Følgende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle indgående ordrer, med mindre andet er aftalt. Forskellige købsbetingelser på kundeordrer accepteres ikke. Endvidere gælder leveringsbestemmelserne iht. NL17 og Incoterms 2020.

Hvis du har andre spørgsmål, kan du kontakte vores kundeservice mandag til fredag fra kl. 08.00-16.00. Du kan kontakte os telefonisk på: +45 7060 2029 eller via e-mail: info@edeco.dk

Priser og produkter

Alle priser er eksklusive moms. Priser og rabatter på bestillingsdagen gælder. Vi tager forbehold for, at prisændringer kan opstå som følge af ændringer i købspriser og/eller valutakursudsving.

Nuværende og opdaterede priser er tilgængelige i Edecos webshop på www.edeco.dk. Edeco forbeholder sig ret til at pålægge gebyr ved køb af brudt emballage. Edeco forbeholder sig også ret til at ændre produktsortimentet til enhver tid og forbeholder sig også ret til at ændre produktspecifikationer.

Hvis kunden bestilte tjenester i ud over almindelig leveringsservice (ekspreslevering, yderligere meddelelse eller lignende), faktureres de i henhold til gældende prisliste.

Kampagnepriser/udsalg

Vi anvender kampagnepriser på udvalgte produkter i en fast periode.

Vi anvender udsalgspriser på udvalgte produkter, så længe lager haves.

Begge varianter er markeret med et orange ikon, hvor prisnedsættelsen er vist i procent.

Betalingsbetingelser

Normalt 30 dage netto fra fakturadato. Ved betaling efter forfald beregnes renter på forsinket betaling med referencerente +8 %

Ved fakturakøb anvendes normal kreditvurdering. Edeco har ret til at nægte levering af produkter, hvis Edeco har grund til at stille spørgsmålstegn ved kundens betalingsevne. I tilfælde af forsinket betaling har Edeco også ret til at afbryde levering, indtil betaling er sket.

Ordreafgivelse og leveringsbetingelser

FCA lager i Karlstad, inklusive emballage, vil blive debiteret kunden, medmindre andet er aftalt.

Ved bestilling via vores webshop tilbyder vi ekstra fordelagtige forsendelsesvilkår. Ved ordreværdi på over 1500 DKK er levering gratis. Ved urimelige forsendelsesomkostninger (omfangsrige eller lignende) forbeholder vi os ret til at opkræve omkostningerneutral fragt. Forsendelse vil kun blive opkrævet for ordreværdi (ordre via webshop) på under 1500 kr. Vi debiterer derefter standardforsendelse med 100 kr (maks. vægt 35 kg/kolli) eller 704 kr. (helpalle) eller 564 kr. pr. halvpalle.

Ved bestilling via vores webshop sker alle leveringer normalt som erhvervspakke 16.00 og altid med TNT express som speditør. Ved bestillinger, hvor kunden specifikt ønsker levering til sin egen postadresse (f.eks. postboks), gør vi opmærksom på, at muligheden for sporing i så fald går tabt. Sådan bestilling udføres således på egen risiko, derfor anbefaler vi levering til pakkeadresse. Hvis bestilling sker inden kl. 15.00 på en hverdag, som ikke er en helligdag, vil din ordre blive sendt samme dag, forudsat at varen er på vores lager.

Dellevering

Vi forbeholder os ret til at foretage delleverance af en ordre på leveringstidspunktet. Hver dellevering betragtes som en særskilt levering og faktureres separat. Leveringsomkostningerne ved delleverancen opkræves, medmindre der er indgået en anden aftale med kunden. Vær opmærksom på, at restordrer på under 100 kr. ikke ekspederes medmindre du udtrykkeligt beder om det. En anmodet restordre på under 100 kr. pålægges normale fragtomkostninger.

Annullering

En ordre kan kun annulleres efter aftale. Særlige produkter kan kun annulleres efter aftale og bekræftelse fra producenten.

Ejendomsforbehold

Ejendmsretten til produkterne overgår først til kunden, når produkternes fulde beløb er betalt. Hvis produkterne ikke betales inden for den fastsatte frist, har Edeco ret til at tage produkterne tilbage med omgående virkning på kundens regning.

Gebyr ved lav ordreværdi

På grund af de omkostninger, som vores ordrehåndtering indebærer, opkræver vi kunden et ekstra gebyr ved lave ordreværdier. Derfor vil der ved ordreværdier på 300 SEK pr. individuel ordre blive pålagt et minimumsordregebyr på 150 SEK. Ved bestilling via vores webshop opkræves dette gebyr ikke.

Garantivilkår

Med mindre andet er angivet, giver vi (1) års garanti for produktions- og materialefejl. Produktet må ikke udsættes for unormal anvendelse eller misbrug, og garantien dækker normalt ikke slid eller forbrugsvarer. Vi forbeholder os ret til at reparere varen eller ombytte den. Ved returnering af en reklameret vare skal den være grundigt rengjort og omhyggeligt emballeret.

Returnering/reklamation af produkter

Ved returnering eller reklamation vil vi gerne have, at du kontakter os, inden du returnerer noget.

Returneringer, vi har forhåndsgodkendt, krediteres med op til 80 % af den opkrævede pris. Returneringer, der ikke er godkendt af os, krediteres ikke.

Retur, hvis du har bestilt en forkert vare

Hvis du ikke er tilfreds med varen, skal du returnere den inden for 14 dage og betale for returforsendelsen.

Husk, at du altid skal kontakte os på return@edeco.se. Produktet skal returneres i ubrugt stand og i originalemballagen. Brugte varer og specialbestillinger tages ikke retur. Vi tager ikke imod pakker sendt på efterkrav.  

Reklamation - hvis du har modtaget et beskadiget eller forkert produkt

Med mindre andet er angivet, giver vi (1) års garanti for produktions- og materialefejl. Varen må ikke udsættes for unormal anvendelse eller misbrug. Garantien dækker ikke slid eller forbrugsvarer. Vi forbeholder os ret til at reparere varen eller ombytte den med en ny. Ved returnering af en reklameret vare, skal den være grundigt rengjort og omhyggeligt emballeret. Husk at kontakte os, før du returnerer varenKontakt os for vejledning om passende returforsendelse på vores bekostning.

Modtagne produkter skal omhyggeligt undersøges for eventuel levering af det forkerte produkt, den forkerte mængde eller fejl på produktet. I tilfælde af fejl, der kan identificeres ved omhyggelig undersøgelse, skal produktet straks returneres til Edeco, dog senest 5 dage efter at produkterne er blevet leveret til kunden.

Fejl, der ikke kan identificeres under en omhyggelig undersøgelse, skal reklameres umiddelbart efter fejlen er blevet opdaget. Hvis kunden ikke reklamerer over fejl i produktet inden for den fastsatte tidsfrist, vil kunden miste retten til at påberåbe sig fejlen. Reklamationer, der returneres uden forudgående kontakt med og registrering hos Edeco, returneres straks til kunden på efterkrav.

Såfremt at der er tale om en fejl fra Edecos side, og at fejlen er blevet reklameret korrekt og til tiden (iht. ovenstående), skal Edeco på egen regning enten afhjælpe fejlen, levere et nyt produkt eller refundere en beløb for fejlen svarende til den pågældende del af købsprisen.

Edeco hæfter ikke for eventuelle andre fejl end dem, der er nævnt i dette afsnit.

Transportskader

Hvis produktet er blevet beskadiget, skal du straks rapportere dette til chaufføren eller fragtselskabet.

Begrænsning af ansvar

Edeco hæfter ikke for skader som produkter forårsager på personer eller permanent ejendom eller løsøre eller konsekvenserne af en sådan skade. Edeco hæfter heller ikke for indirekte tab, der kan påvirke kunden. Ansvarsbegrænsningen omfatter, men er ikke begrænset til, produktionstab, tabt fortjeneste eller andet økonomisk tab.

Trykfejl

Edeco hæfter ikke for eventuelle uoverensstemmelser vedrørende priser, produktoplysninger eller lignende, der er opført på Edecos hjemmeside, i produktkataloger eller i andre dokumenter, hvis dette skyldes trykfejl.

Force majeure

Edeco er fritaget for sanktioner ved manglende opfyldelse af visse forpligtelser i henhold til parternes aftale, hvis fejlen skyldes eller kan tilskrives omstændigheder uden for Edecos kontrol. Sådanne omstændigheder omfatter krige, krigshandlinger, myndigheders handlinger eller mangel på samme, ny eller ændret lovgivning, arbejdskonflikter og lignende omstændigheder.