Politik om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies

Denne politik gælder for behandlingen af personoplysninger, der er indeholdt i EDECO AB ("EDECO'" eller "Vi") aktiviteter i forhold til den person, der på nogen måde bruger vores tjenester, køber produkter eller på anden måde samarbejder med os. EDECO behandler kun personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger for at beskytte privatlivets fred.

Behandling henviser til enhver position af personoplysninger såsom indsamling, opbevaring og brug. Personoplysninger henviser til alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person. En identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres ved f.eks.

  1. Indsamling af personoplysninger

Edeco behandler personoplysninger, som du har givet os. Når du foretager en anmodning eller køber hos os, vil du give os oplysninger, samt når du tilmelder dig nyhedsbreve.

Udgangspunktet er ikke at behandle flere personoplysninger, end det er nødvendigt, og målet er altid at bruge de mindst privatlivsfølsomme data. Da virksomheden gør forretninger med andre virksomheder, B2B, har vi et meget lille behov for personoplysninger over for kunder og leverandører. Data om vores medarbejdere er noget mere omfattende af både juridiske, generelle og praktiske årsager.

Eksempler på personoplysninger, som virksomheden kan behandle:

Navn adresse

E-mail-telefonnummer

Fødselsdato-Titel

Bruger-id-fotografier

Bankoplysninger Data registreret på egen hånd via f.eks.

 

  1. Brug af personoplysninger

EDECO behandler kun data til det formål, som oplysningerne er indsamlet til, og når der er et retsgrundlag for behandling af personoplysningerne. Vi behandler personoplysninger som nedenfor:

Indgå og vedligeholde kontraktforhold
EDECO behandler personoplysninger i forbindelse med udarbejdelse, administration og opfyldelse af indgåede kontrakter og indkøb. Personoplysninger om erhvervskunders kontaktpersoner og, hvor det er relevant, individuelle virksomheder behandles for at overholde vores kontraktlige forpligtelser såsom håndtering af ordrer, betaling, levering og håndtering af reklamationer og garantiforhold.

Personlige data om forretningskontakter registreres for at vedligeholde en kontaktliste. Behandlingen er baseret på vores legitime interesse i at opretholde forretningsforbindelser og kommunikere med de registrerede. Vi mener, at denne interesse opvejer de registreredes interesse i at beskytte deres privatliv. Personoplysningerne vil udelukkende blive behandlet til det tilsigtede formål, og så længe den registrerede er forretningsmæssige kontakter med EDECO.

Rekruttering
EDECO behandler personoplysninger indsamlet i forbindelse med ansættelsesprocedurer.

Personoplysninger kan behandles i virksomheder og organisationer, som EDECO samarbejder med i rekrutteringsprocessen. Personoplysningerne opbevares af EDECO og dets partnere i den tid, der er nødvendig for at gennemføre ansættelsesproceduren.

I ansættelsesprocedurer får ansøgerne mulighed for at acceptere, at EDECO opbevarer personoplysninger til fremtidige rekrutteringsbehov. Ansøgeren kan til enhver tid trække et sådant samtykke tilbage. Når den registrerede ikke længere giver sit samtykke til, at EDECO behandler personoplysningerne til fremtidige ansættelsesprocedurer, slettes dataene.

Marketing
EDECO behandler e-mail-adresser for at udføre direkte markedsføring af EDECO's produkter og e-mail med information og nyhedsbreve. Oplysningerne behandles på grundlag af EDECO's legitime interesse i at opretholde en kontaktliste, opretholde forretningskontakter og kommunikere med den registrerede som forretningskontakt. Vi mener, at disse legitime interesser opvejer den registreredes interesse i, at de oplysninger ikke behandles.

Nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig, vil blive sendt, så længe du vælger at modtage dem, kan du vælge at afmelde til enhver tid ved at afregistrere fra yderligere e-mails.

  1. Udtynding af personoplysninger

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. EDECO foretager kontinuerlige ned justeringer eller anonymiserer personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, hvortil de er indsamlet. Som udgangspunkt betyder det, at personoplysninger opbevares, så længe der er et kundeforhold og i en periode på to år derefter. Vi kan gemme dataene længere, hvis det er påkrævet ved lov, fx  regnskabslovgivning, er der produktgarantier, der går længere, eller for at beskytte vores juridiske interesser, hvis det f.eks. der har været en tvist.

  1. Videregivelse af personoplysninger

Vi kan dele personoplysninger med databehandlere, der behandler personoplysninger ved overdragelse og på vores vegne. Vores databehandlere håndterer f.eks. IT-tjenester og virksomhedsadministration. Vi har skriftlige aftaler med vores databehandlere for at sikre sikkerheden af de personoplysninger, der behandles i forbindelse med opgaven.

Vi kan også dele personoplysninger med transportører, underleverandører og forhandlere til administrative formål vedrørende kunder og kontaktpersoner og til direkte markedsføring af EDECO's produkter. Vi kan også dele personoplysninger med myndigheder og andre med henblik på at undersøge, forebygge eller gribe ind over for ulovlige aktiviteter, såsom mistanke om svig, hvidvaskning af penge, situationer, der udgør en potentiel risiko for en persons fysiske sikkerhed, overtrædelser af vores vilkår for anvendelse eller andre tilfælde af ufravigelig lovgivning.

EDECO sælger aldrig personoplysninger til andre til direkte markedsføringsformål eller lignende. Derudover videregiver EDECO kun oplysninger, hvis ufravigelig lovgivning kræver det, eller hvis den registrerede har givet samtykke hertil.

  1. Dine rettigheder

I henhold til gældende persondatalovgivning har du ret til at anmode om et registerudtræk med oplysninger om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. EDECO har ret til at kræve, at du identificerer dig selv, før du offentliggørelse, for at undgå uautoriseret adgang til personoplysninger.

Derudover har du til enhver tid ret til at anmode om, at personoplysninger rettes, behandlingen begrænses, eller at vi sletter de data, vi behandler om dig. Men hvis EDECO er forpligtet ved lov til at fortsætte med at opbevare personoplysningerne, kan dataene kun blokeres. Du har også under visse omstændigheder ret til at modtage dine data i et maskinlæsbart format (eller, hvis det er teknisk muligt, at få dataene overført til en tredjepart, som du angiver). Hvis vi behandler dine personoplysninger på grundlag af samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage til fortsat behandling. Desuden har du ret til at gøre indsigelse mod behandlinger, som vi udfører på grundlag af en interessebalance, og til at anmode om, at dine data ikke behandles med henblik på direkte markedsføring.

Vi bruger den e-mailadresse, du har givet os, til at sende os oplysninger og opdateringer i forbindelse med din ordre, individuelle informationsbreve, relaterede produktoplysninger osv. Hvis du ikke længere ønsker at modtage sådanne meddelelser, kan du afmelde dig via linket i: info@edeco.se og vi vil hjælpe dig med aflysningen.

  1. Beskyttelse af oplysninger

Edeco er forpligtet til et højt sikkerhedsniveau for dine personoplysninger og har med henblik herpå truffet passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring, formidling eller ødelæggelse.

Udgangspunktet er, at kun arbejdstagere i organisationen, der har brug for personoplysningerne for at udføre deres opgaver, bør have adgang til dem.

For følsomme personoplysninger har vi etableret særlige adgangskontroller, hvilket betyder et højere beskyttelsesniveau for personoplysninger.

Vores sikkerhedssystemer er udviklet med fokus på beskyttelse af personlige oplysninger og beskytter i vid udstrækning mod indtrængen, hærværk eller ændringer, der kan udgøre en risiko for privatlivets fred.

  1. Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre adgangen til vores hjemmeside og identificere tilbagevendende besøgende. Derudover forbedrer vores cookies brugeroplevelsen ved at spore og målrette brugerens interesser.

Nedenfor er en liste over, hvilke cookies vi bruger, og hvilke oplysninger de gemmer.

Navn på cookie

Cookie beskrivelse

FORM_KEY

Gemmer tilfældigt genereret nøgle, der bruges til at forhindre falske anmodninger

PHPSESSID

Sessions-id'et på serveren.

GÆST-VIEW

Giver besøgende mulighed for at se og redigere deres rækkefølge

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Et link til oplysninger om din indkøbskurv og visningshistorik

Stf

Oplysninger om produkter, du har sendt til kontakter via e-mail.

Butik

Gemmer valgt sprog

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Angiver, om en kunde tillader brug af cookies.

SESSID I MAGE-CACHE

Letter cachelagring af indhold i browseren for at få sider til at indlæse hurtigere.

MAGE-CACHE-STORAGE

Gør det lettere at cachene indhold i browseren for at få siderne til at indlæses hurtigere.

UGYLDIGGØRELSE AF MAGE-CACHE-STORAGE-SEKTION

Letter cachelagring af indhold i browseren for at få sider til at indlæse hurtigere.

TIMEOUT FOR MAGE-CACHE

Letter cachelagring af indhold i browseren for at få sider til at indlæse hurtigere.

SEKTIONSDATA-ID'ER

Letter cachelagring af indhold i browseren for at få sider til at indlæse hurtigere

PRIVATE_CONTENT_VERSION

Letter cachelagring af indhold i browseren for at få sider til at indlæse hurtigere

X-MAGENTO-VARY

Letter cachelagring af indhold på serveren for at få sider til at indlæse hurtigere

MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION

Letter oversættelsen af indhold til andre sprog.

OPBEVARING AF MAGE-OVERSÆTTELSE

Letter oversættelsen af indhold til andre sprog.

 

  1. Ansvar for personoplysninger

Med mindre andet udtrykkeligt er angivet, EDECO TOOL AB · Boks 2119 · Gräsdalsgatan 9 · 650 02 Karlstad · 054-55 80 00 ·  info@edeco.se, den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger som beskrevet ovenfor. I tilfælde af spørgsmål, kommentarer og klager vedrørende EDECO's håndtering af dine personoplysninger bedes du kontakte os på info@edeco.se.

  1. Tilsynsmyndigheden - Datainspektoratet

Hvis du mener, at EDECO overtræder gældende persondatalovgivning, har du mulighed for at kontakte den svenske databeskyttelsesmyndighed. På den svenske datatilsyns hjemmeside,  imy.se kan du finde yderligere oplysninger om, hvordan du kommer videre.

  1. Ændringer

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i vores fortrolighedspolitik. Du kan finde den nyeste version på vores hjemmeside. I tilfælde af kritiske opdateringer vil blive kommunikeret med dig, før ændringen træder i kraft.

Denne politik blev opdateret d. 12-01-2021.