Historie møder nutid når Edeco fejrer jubilæum

2024-02-01 | NYHED

Helt passende til det forestående jubilæumsår mødtes grundlæggere, personale og ledelse på Gräsdalsgatan 9 i Karlstad for at omgås og udveksle minder fra fyrre begivenhedsrige år. Efter at have fået lyttet til historierne over en kop kaffe er der ingen tvivl om, at der er sket meget i løbet af virksomhedens fyrreårige historie.

En gråkold formiddag i starten af november samledes bestyrelse og ledelse for Edeco for at lave planer for det kommende 40-års jubilæum. Leif Edström og Per-Olof Nilsson, to af virksomhedens grundlæggere, var også inviterede og sammen med nuværende administrerende CEO Anders Höögh, fortalte de historien om Edeco.

Hvordan blev Edeco egentlig grundlagt?

Jeg, Per-Olof Nilsson og Jan-Erik Malmquist – tre af fire grundlæggere fra starten – lærte hinanden at kende på vores tidligere arbejdsplads. Med tiden opstod der planer om at gøre noget sammen og i juli 1984 tog vi det afgørende skridt og startede vores eget, fortæller Leif Edström.

Vi havde en forretningside som på mange måder ligner den, der gælder i dag nemlig at sælge skærende værktøj til for og fremmest den mekaniske industri. Vores motto var ”mindst lige så godt eller bedre, bare billigere”.

Men havde I noget værktøj at sælge?

Dengang var det svenske agenturer, der dominerede det svenske værktøjsmarked, fortsætter Leif Edström. Vores mulighed for at konkurrere lå i at finde udenlandske leverandører med mindst lige så gode produkter og et bedre prisbillede. Vi ville skabe et højkvalitativt sortiment og deltog derfor i en række forskellige messer, hvor vi fik kontakt med store leverandører fra f.eks. Tyskland, Østrig, Italien, Frankrig og Japan.

Til vores første agenturer tilhørte italienske Gerardi, som var en anerkendt stærk leverandør indenfor opspændingsteknik og japanske Hitachi Engi- neering - nuværende Moldino – som var førende indenfor fræsning. Selv Boehlerit, med et virkelig stærkt sortiment indenfor skærende værktøj til skaldrejning og sliddele, kom tidligt ind i vores portefølje.

Hvor holdt I til ved opstarten?

Huset vi sidder i lige nu, på Gräsdalsgatan 9, blev bygget i 1985 og vi kunne flytte ind stort set per omgående, afslører Per-Olof. Edeco har på den måde altid haft sit sæde her. Da vi flyttede ind, var vi ikke så mange og bygningen var ikke så stor som den er i dag. Ejendommen er igennem årene blevet udbygget i flere skridt.

Nogen forhindringer i starten?

Vi startede med at tage ferie i 6 uger, griner Leif. Spøg til side, jeg kan ikke påstå, at vi havde nogen egentlige problemer. Vi havde et godt samarbejde med banken og en rimelig stabil økonomi. I 1990’erne kæmpede vi som alle andre med en lang lavkonjunktur men lykkedes alligevel at komme videre med succes.

Vi satsede hårdt på at få ungt personale ind med uddannelse i ryggen, hvilket var svært. Vi ledte efter personer med uddannelse, ambition og viljen til at udvikles inden for virksomheden, fortsætter Leif.

Til en start var vi 5-6 ansatte inklusive os ejere. En af vores første medarbejdere var Fredrik Carlsson, som allerede kom ind i billedet 1987 og som jo stadig er her i dag, fortæller Per-Olof. En anden, der har været med længe, er sønnen Johan, som blev ansat 1998.

Hvordan markedsførte I jer?

Vi var meget aktive i vores markedsføring! Dengang, ligesom nu, tog

vi med jævne mellemrum et katalog frem, som viste, hvad vi tilbød. Kataloget blev udvidet i takt med, at vi tog nye leverandører in. Til sidst var det tykt som en bibel, griner Leif.

At producere kataloger var et større projekt dengang end nu. Meget er sikkert enklere med dagens teknik. Det siges, at mange kunder den dag i dag stadig har vores tidlige kataloger.

Vi var også flittige aktører på teknikmesserne, hvor vi et par gange om året mødte leverandører og kunder. Det var usædvanligt dengang, men vi havde ens tøj, når vi udstillede på messerne. Det gav et professionelt indtryk ud mod kunderne.

Vi havde endda vores egen udstillingsvogn, bryder Per-Olof ind. Den brugte vi til fremvisning af vores værktøj, når vi besøgte kunder eller messer.

I havde aldrig nogen tanker om at ekspandere udenlands?

Jo da, der var planer, fortæller Per-Olof. Vi udstillede på nogle messer i Oslo og funderede på at åbne filial i Norge. Det norske marked var dog ikke let, og vi syntes det var svært med toldspørgsmålene. Vi bestemte os derfor for at lægge planerne på hylden.

Først langt senere blev beslutningen taget om at satse på Danmark i stedet, hvor vi har forstået på Anders at vi har været meget succesrige.

Kan I her set i bakspejlet nævne nogle rigtige milepæle i Edecos historie?

Ja, der er mange. Hvis vi begrænser os til begivenheder i 1984-1999, da vi var med i virksomhedsledelsen, så har hvert nyt agentur vel spillet en stor rolle, siger Per-Olov. Det samme gælder kapring af store kunder.

1991 fik vi en opringning fra produktionschefen på Sandvik Steel, nuværende Alleima, som afslørede, at han havde bestilt en ny skaldrejer, fortæller Per-Olof. Sandvik producerede selv den type af værktøj, som maskinen behøvede, men man havde alligevel besluttet sig for at teste Boehlerit som værktøjsleverandør. Jeg og en tekniker fra Boehlerit besøgte Sandvik for en testkørsel som gik rigtigt godt. Der blev derfor taget en beslutning om at fortsætte med Boehlerit, hvilket gav os store volumen. I dag er Boehlerit stadig Edecos største leverandør.

I 1998 opkøbte børsnoterede Indutrade virksomheden. På den tid var Indutrade en koncern under opbygning. I dag er Indutrade en international storkoncern med over 200 virksomheder.

Da spørgsmålet om opkøb dukkede op, indsatte de en controller som granskede virksomheden og havde store ambitioner for Edeco. Indutrade har uden tvivl haft stor betydning for Edecos udvikling.

1999 skal vel også ses som en milepæl, da det var dengang jeg selv hoppede af som CEO, griner Leif. Når jeg afgik, overtog Anders Höögh. Overleveringen gik smidigt, da Anders jo allerede på det her tidspunkt havde arbejdet længe i Ede- co. Anders var desuden allerede dengang både målrettet og dreven!

Hvordan føltes det for dig Anders at overtage lederskabet?

Som Leif siger havde jeg på det tidspunkt lært mig virksomheden ret godt.

Jeg blev ansat allerede i 1992, dengang som rejsende sælgere. I 1995 blev jeg forfremmet til markedschef. Edeco gav mig derefter muligheder for en 3-årig uddannelse, hvor jeg studerede til Diplomeret markedsøkonom. Med uddannelse i bagagen blev jeg i 1997 vice CEO og når Leif gik af i 1999, blev jeg tilbudt posten som CEO.

Det var hårdt at overtage men samtidigt let. Jeg fik meget støtte af Leif og Per-Olof som i mine første år fungerede som mentorer for mig. Jeg havde også en stærk ledergruppe, som hjalp mig meget.

Hvad har været din største udfordring i dine femogtyve år ved roret?

Jeg skulle kunne pege på mange tærskler, som vi har trådt over, men det er svært at ikke fremhæve 2010, da vi mistede et agentur som stod for næsten 70% af vores omsætning. Tabet tog os tid at komme over, men nu har vi for længst lagt det bag os.

I dag har vi en væsentlig bredere spredning mellem vores leverandører, hvilket gør os mindre sårbare ved forandringer omkring agenturer.

De vigtigste milepæle siden du tiltrådte?

Der er mange at fremhæve selv for mig.

Hvad angår nye partnerskaber indgik vi i 2000 en aftale med den tyske værktøjsagentur Miller GmbH & Co. Miller er idag en af vores stærkeste partnere. Andre vigtige agenturer, som i løbet af 00’erne har taget plads i Edeco-familien, er Amada, Gesac, Alberti. Mapal, NT Tool, Triag og Tenryu.

I 2002 bestemte vi os for at udbygge vores lokaler, dels med et helt nyt lager, men også med en overetage, som gav os flere kontorpladser, kantine og nye konferencerum.

I 2008 blev vores nye lagerelevator installeret, hvilket gav os helt andre forudsætninger for at automatisere vores lagerlogistik. At kunne fjerne alle hylder, der før stor på ræd og rækker og få plads til alt værktøj på mere kom- primeret plads gav os også plads til andet.

En spændende rejse blev indledt i 2018, da vi åbnede kontor i Glostrup og dermed påbegyndte vores indtog i Danmark, en satsning som var meget vellykket. En vigtig milepæl for det danske marked er, at vi i 2023 blev repræ- sentanter for Mapal.

Hvad ser I fremfor jer? Hvilke muligheder eller trusler vil komme til at påvirke Edecos fremtid?

Vi har haft en fantastisk vækst de seneste år og ser vel måske et noget svagere markedsklima nærmest fremfor os, men det vil ikke stoppe vores langsigtede udvikling. Vi gør os allerede nu klar til nyrekrutteringer og søger nye medarbejdere både i Sverige og Danmark.

Hvordan er det at arbejde i Edeco?

Vi har en arbejdskultur som fungerer rigtigt godt. Vi bekymrer os om vores personale, vores agenturer og vores kunder i alle sammenhænge, selv udenfor arbejdet.

Vi arbejdet konstant for at nå en positiv atmosfære her på kontoret både mod hinanden og ud mod vores kunder og agenturer. Det er vigtigt, at alle trives på arbejdet. Vi får en kvittering på dette, når ser vores lave personaleomsætning. Mange af de ansatte har arbejdet længe i Edeco.

Til sidst, hvad skulle I ”gamle” sige er den store forskel på ”dengang” og ”nu”?

En stor forskel er produktsortimentet, siger Leif. Når vi startede Edeco, var det standardværktøj, men nu er det komplette løsninger på et helt andet teknisk niveau. Udviklingen har virkelig gjort sit. Værktøjerne er effektivere og mere præcise nu sammenlignet med dengang.